Ni še konec

Med študijem mednarodnih odnosov so nam profesorji izpostavili eno knjigo kot nujno branje za razumevanje teorije. Imenovala se je Konec zgodovine. V njej avtor predvideva, da je takratni post-hladnovojni svet zadnja oblika vladovanja v mednarodni družbi. ZDA so zmagale, neoliberalizem je zmagal. 2018 nam dokazuje ves obseg zmote takega razmišljanja. ZDA s Trumpom na čelu, ki se poslavlja tako od hegemonije kot od svojega statusa mehke sile, Kitajska, ki razteza svoje zmožnosti, Ruska federacija z uspešno zasedbo Krima – prihodnost je negotova.

*****

Popularni argument slovenskih trolov na tviterju je, da zatiranje žensk pri nas ne obstaja. Slovenski feminizem nima raison dêtre. Slovenke so zadovoljne rdečelične Slovanke brez skrbi na širnem svetu. Pri tem najraje citirajo lestvico plačne neenakosti World Economic Foruma s Slovenijo na 7. mestu. Kar je vsekakor dosežek, ne razumite narobe.

Capture

Enakost pred zakonom ženskam v Sloveniji zagotavlja Ustava v 14. členu, kar pomeni, da se mora to prevesti in odražati tudi v celotni obstoječi zakonodaji.  Odbor za pravice žensk in enakost  spolov Evropskega parlamenta je leta 2015 naročil študijo, ki  vsebuje  pregled  veljavne  slovenske  zakonodaje  in  politik  na področju enakosti spolov (dotika se tudi stanja enakosti spolov na drugih področjih). V nadaljevanju navajam sklepne ugotovitve:

“Po podatkih indeksa enakosti spolov v Evropski uniji (EU) se Slovenija uvršča med države članice EU z nadpovprečno enakostjo spolov. Kljub doseženemu napredku pa še vedno obstajajo številna odprta vprašanja in dolgotrajni vzorci, na katera bo treba odgovoriti oziroma jih spremeniti.

 Ženske  so  na  različnih  ravneh  odločanja še  vedno  premalo  zastopane,  njihovemu mnenju  pa  se  v  politiki,  gospodarstvu  in  drugih  sektorjih  premalokrat  prisluhne.  Stopnja zaposlenosti med ženskami je nižja od stopnje zaposlenosti med moškimi; zlasti starejše ženske so pogosto izključene iz trga dela ter izpostavljene  tveganju revščine in socialne izključenosti.  Še  vedno  prevladujejo  tudi tradicionalne  vloge  spolov:  ženske  nosijo večino bremena, povezanega z oskrbo otrok in vsakodnevnimi gospodinjskimi opravili.

 Sedanja  gospodarska  kriza  in  odzivi  pristojnih  organov,  ki  temeljijo  na  sprejemanju varčevalnih ukrepov, so dodatno ogrozili položaj žensk v družbi, saj se takšni ukrepi pogosto ne sprejemajo v posvetovanju z ženskami, prav tako pa niso vedno nevtralni glede na spol.”

*****

Odlično je poskrbljeno tudi za nosečnice in matere. Tako je v članku Za otroke gre (Mladina, 23. 2. 2018) zapisano, da smo med prvimi na svetu zaradi majhne stopnje umrljivosti dojenčkov, ki uspešnost tega pripisuje ne samo dosežkom na področju zdravstvene nege, temveč tudi »socialnega in izobraževalnega sistema«, v okvir katerih štejejo ukrepe spolne vzgoje v šolah, dostopnosti koncentracije, preprečevanja najstniških nosečnosti in splavov, dostopnosti ginekološkega zdravljenja, oskrbe v nosečnosti, dolžine porodniškega dopusta in ustrezne precepljenosti prebivalstva proti nalezljivim boleznim. V članku kot problem izpostavljajo socialno-ekonomske razlike med materami. Glede na trend  neenakosti se bodo slednje le povečevale. Precepljenost pada, smrtnost lahko povečajo porodi doma.

Leta 2016 se je razvedelo, da namerava ZZZS uvesti plačilo za hormonsko kontracepcijo. Po burnem odzivu aktivistk in javnosti so ukrep opustili. Že nekaj let potekajo akcije nestrpne desnice, ki z molitvami nadleguje ženske pred porodnišnicami v okviru 40-dnevnih akcij. Ekstremistični glasovi z obrobja se širijo prek družbenih omrežij in s sovražnim govorom kratijo pravice žensk ter širijo sovraštvo.

*****

Kampanja #metoo se je razširila tudi v Slovenijo kot #jaztudi, s katero zbirajo anonimne izpovedi žensk. Kot je izpostavila ena izmed pobudnic dr. Darja Zaviršek, se v Sloveniji s svojimi zgodbami oglašajo predvsem ženske, ki niso iz višjih družbenih slojev, proti katerim moški zagrešijo spolno nadlegovanje.  Konec je mita, da je nasilje omejeno na določen tip moških; jasno se pokaže, da nasilje je prisotno v vseh skupina in porah družbe. Dr. Jasna Podreka že leta spremlja nasilje nad ženskami v Sloveniji. Gre za nasilje več vrst – psihično, fizično, spolno. Podreka opozarja, da kljub dobri zakonodaji diskriminacijo proti ženskam še vedno obstaja, le prakse se spreminjajo. Tako opozarja na vzorce, v katere smo socializirani ob rojstvu zaradi spola.

*****

Težko je predvideti plimo. Priplazi se počasi in postopoma, tako da je potrebno vedeti, da prihaja in jo skrbno opazovati. Zgodovine ni konec. Zgodovina se ustvarja v današnjih borbah. Patriarhat zopet razpira krila, sovražnostni govor je konstanta na družbenih omrežjih. Konservativizem se vrača. Zato moramo ostati pozorne.

Ampak danes praznujemo. Vesel 8. marec vam želim! Se vidimo na protestu.

Za vprašanja, komentarje, zgodbe ali pogovor sem dosegljiva na Tviterju pod @mladafeministka, na Facebooku kot Mlada feministka in na Facebook strani Mlade feministke, na spletno pošto na naslov mladafeministka@gmail.com in spodaj.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s